Hài kịch: Có Tiền …Có Tất Cả – Cát Phượng, Trường Giang, Nhật Cường, Minh Nhí

Cùng xem phim hài tết Có Tiến.. Có Tất Cả của các diễn viên hài Trường Giang, Minh Nhí, Cát Phượng, Nhật Cường, một tiểu phẩm hài kịch thú vị mà bạn phải xem trong tết này.

Xem phim hài: Có Tiến… Có Tất Cả

Diễn viên:

Cát Phượng, Trường Giang, Nhật Cường, Minh Nhí

Một số hình ảnh trong phim

 

Chúc các bạn xem phim hài Có Tiền… Có Tất Cả của các diễn viên hài Cát Phương, Trường Gaing.. thú vị nhé. Hãy tiếp tục theo dõi blog vì chúng tôi sẽ thương xuyên cập nhật những phim hài mói nhất cho quý vị và các bạn đón xem.

Add Comment