Hài kịch Rao Nào Sâu Nấy hài hước của Chí Tài, Văn Chung, Giáng Ngọc nói về chuyện tình yêu riêng tư của 2 cha con nhà Chí Tài. Một vở kịch hài hước và nhiều ý nghĩa về cuộc sống mà đảm bảo bạn sẽ rất thích nhé.

Hai Rau Nao Sau Nay

Hài Chí Tài hải ngoại: Rau Nào Sâu Nấy

Xem Hai Kich Rau Nao Sau Nay Chi Tai


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*