Bác Ba Phi – Hài Hoài Linh, Việt Hương

Với hài kịch Bác Ba Phi danh hài Hoài Linh đã hóa thân vào một lão nông miền Tây với tài nói láo vô đối của mình, bác Ba Phi đã mang lại sự vui vẻ không chỉ cho những người trong xóm mà bác còn là một đại diện mẫu mực cho những người sẵng sàng bảo vệ công lý. Xem phim hài cực hay của Hoài Linh này nhé

Bac Ba Phi
Hài kịch Bác Ba Phi hai hước với Hoài Linh, Việt Hương

Bac Ba Phi Hoai Linh

Hai Hoai Linh Bac Ba Phi
Xem hài Hoài Linh hay: Bác Ba Phi

Xem Hai Bac Ba Phi

Add Comment