Hoài Linh – Nỗi Đau Đất Dày

Tiểu phẩm hài Nỗi Đau Đất Dày của Hoài Linh trình bày về những tệ nạn hiện hữu tại Việt Nam, như là một tiểu phẩm hài nhẹ nhàng với những thông điệp ý nghĩa.

Add Comment