Tiếng Hát Điêu Thuyền – Hài Quang Minh, Hồng Đào, Chí Tài

Xem phim hài Tiếng Hát Điêu Thuyền với các danh hài Chí Tài, Kiều Linh, Quang Minh, Hồng
Đào cực thú vị. Hãy xem những điều mới mẻ mà các danh hài muốn khai thác từ câu chuyện
Điêu Thuyền – Đổng Trác nhé.

Diễn viên:

Chí Tài, Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Linh, Calvin Hiệp

Hai Chi Tai Tieng Hat Dieu Thuyen
Hài Chí Tài – Tiếng Hát Điêu Thuyền

Hai Hong Dao Kieu Linh Kieu Linh Tieng Hat Dieu Thuyen

Tieng Hat Dieu Thuyen
Xem hài Tiếng Hát Điêu Thuyền hài hước của Paris By Night 68

Các danh hài hải ngoại đã mang đến cho khán giả một vở hài kịch lịch sử với những tiếng cười
sảng khoái. Hãy xem thêm để cảm nhận tài năng của các danh hài rất được yêu thích này nhé.

Add Comment