Xem hài Chồng Ghen của Thúy Nga, Hoài Linh vô cùng đặc sắc và hài hước, một vụ ghen bá đạo của anh chống với thợ may mà bạn nên xem.

Xem phim hài: Chồng Ghen

Diễn viên:

Hoài Linh, Thúy Nga, Hoàng Sơn

Một số hình ảnh trong phim

Hai Hoai Linh Thuy Nga Hai Huoc Hai Thuy Nga Chong Ghen Hai Huoc

Xem Hai Chong Ghen

Xem hài Thúy Nga, Hoài Linh vô cùng hài hước

Xem Hai Thuy Nga Hai Huoc

Xem hài Thúy Nga, Hòang Sơn trong tiểu phẩm Chồng Ghen

Chúc các bạn xem phim hài Chồng Ghen của Thúy Nga, Hoài Linh, Hồng Sơn trong liveshow mứng sinh nhất vô cùng đặc sắc. Một màn ghen có một không hai trên màn nahr.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*