Hoa Cỏ Lạ – Thúy Nga, Kiều Oanh, Anh Vũ

Một nghề làm ăn ít vồn nhiều lời chính là làm gái, trong vai gái nhảy cho má mì Anh Vũ, hai Kiều Oanh và Thúy Nga sẽ mang lại cho chúng ta những góc nhìn thật sâu sắc về cái nghề này.

Add Comment