Học nghề – Hài Hoài Linh, Thúy Nga

Cùng theo bà bói Thúy Nga trong vỏ hài kịch Học Nghề để xem những tình huống xem bói của bà là trúng hay trật, liệu nghề này có dễ kiếm ăn khi mà có người đến tận cửa để học nghề của bà?

Add Comment