Liveshow Trường Giang – Mười Khó Không Còn Khó

Cái tên Mười Khó là một biệt danh thân thương đã làm nên tên tuổi danh hài Trường Giang, trong liveshow hài hôm nay, hãy cùng xem Mười Khó Không Còn Khó

Add Comment