Ông Tào ông Lao – Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang

Tiểu phẩm hài chào xuân đặc sắc của các danh hài Chí Tài, Trường Giang, Hoài Linh trong phim Ông Tào ông Lao.

Add Comment